Keywords

V. Shankar 56
Sardar Vallabhbhai Patel 48
Pandit Jawahar Lal Nehru 21
V.Shankar 14
Sardar Baldev Singh 10
C.C. Desai 6
Maulana Abul Kalam Azad 5
Shri C. Rajagopalachari 5
Smt. Maniben Patel 5
Gandhi Samarak Nidhi 4
Lord Mountbatten 4
Mr. K.C. Neogy 4
Mr. Liaquat Ali Khan 4